Taktici 2007 - Imidž je na nanič, keď ležíš na cintoríne

Iba teba

Stiahnúť!

Každá chce byť miss

Stiahnúť!

Keď ma podvedieš

Stiahnúť!

Tajné kvapky na lásku

Stiahnúť!

Tunel

Stiahnúť!

Nedeliteľné dvomi

Stiahnúť!

Pošli to ďalej

Stiahnúť!

Imidž je na nič, keď ležíš na cintoríne

Stiahnúť!

Voňavá zdochlina - reklama

Stiahnúť!

Taktici 2007 - Imidž je na nanič, keď ležíš na cintoríne